ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τα μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας είναι διαθέσιμα σε μορφή εγγράφων pdf για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς, τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου και τους ΕΤΠ.

Για να είναι δυνατή η ανάγνωση του εγγράφου θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος στον Η/Υ σας ο Adobe Acrobat Reader

Δυνατότητα πρόσβασης στο εκκαθαριστικό τους έχουν οι χρήστες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες με προσωπική δ/νση e-mail στο ΤΕΙ/Θ. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά του e-mail.

 
 

   ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣχετικά

Τα μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας αναρτώνται την τελευταία εβδομάδα του μήνα και αφορουν την μισθοδοσία του επόμενου μήνα